Lagt i handlekurven "Du må godta betingelsene for å gå til kassen."

KJØPSBETINGELSER

Kjøp av smykker hos Undlien design er regulert av nedenstående kjøpsbetingelser. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Referanser til dette finner du nederst på siden. Der det i disse kjøpsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende. Undlien design forbeholder seg retten til å avslå en bestilling. Eventuelle falske bestillinger eller andre bedrageriforsøk vil bli politianmeldt. Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på Undliendesign.com er tilgjengelig på norsk og engelsk. Merk: Kjøpsbetingelser for kjøp foretatt utenfor Norge følger andre regler. Bytt språk til engelsk (øverst på siden markert med flagg) for gjennomgang av disse ved behov.

 Partene

"Selger"  er Hanne Undlien design, org nr 914 137 101 Adr: Våghalsen 6, 0458 Oslo
Tlf 90597269. e-post: post@undlien.design web: https://undlien.design benevnt "vi" eller "oss".

"Kjøper" er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

Kjøp

Avtalen er bindende for begge parter når varen er betalt eller din bestilling er mottatt av Undlien design. Ved bestilling vil du motta en ordrebekreftelse til den e-post som du oppga ved bestilling. Kontroller at ordrebekreftelsen stemmer med bestillingen med hensyn til antall, varenavn, mål og pris.

For å kunne handle på www.undlien.design må du ha fylt 18 år.

Er du under 18 år kan du kun handle på postoppkrav eller betale ved levering.

Er du under 18 år kan du også få en foresatt til å foreta handelen for deg.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Vær oppmerksom på at du har ansvaret for at alle mål er riktige, og at målsatte varer bare kan returneres på visse betingelser (se bytte og retur). Er det ikke samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelse må du kontakte Undlien design på post@undlien.design snarest mulig. Du har rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

 Priser

Alle priser oppgis inkludert merverdiavgift. Undlien design tar forbehold om trykk- skrive- og systemfeil, og du blir kontaktet om din bestilling må rettes som følge av feil pris. Du har da rett til å endre eller annullere din bestilling. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling er fullført og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 100, for å dekke våre utlegg.

 Tilbakebetaling

Tilbakebetaling ved retur skjer når returen er godkjent. Returen utbetales til oppgitt kontonummer. Tilbakebetalingen til din konto skjer normalt innen 14 dager etter returen er godkjent. (Se egne betingelser under ”retur”)

 Betaling

Vi tilbyr deg følgende betalingsalternativer; bankkort og kredittkort og Paypal. Kortet belastes ved bestilling.

 Levering

Varen kan sendes eller hentes på pick up point som er verkstedadresse: Våghalsen 6 i Oslo. I enkelte tilfeller vil varen kunne leveres etter avtale. Levering har skjedd når kjøperen, eller noen hun eller han selv har gitt i oppdrag å ta imot eller transportere varen, har blitt kjent med at varen er stilt til deres rådighet på leveringsstedet.

Hvis selger har en avtale med en transportør om frakt av varen til kjøperen, skjer levering ikke ved overgivelse til transportøren, men først ved overgivelse til kjøper.

Levering har skjedd når kontroll over varen har gått over på kjøperen, eller transportør som kjøperen selv har inngått avtale med. Levering har skjedd dersom varen er lagt i kjøperens postkasse eller hvis den etter avtale med kjøperen  eksempelvis har blitt avlevert på arbeidsplassen, hos naboen, eller i kjøperens garasje.

 Forsinket levering

Dersom varene ikke kan leveres til antatt/forventet tid vil du bli kontaktet, og få tilbud om en tilsvarende vare eller ny antatt/forventet leveringsdato. Dersom forsinkelsen ikke skyldes forhold hos Undlien design vil leveringstiden utsettes med en tid som etter omstendighetene er rimelige.

 Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, kontakte vår kundeservice på post@undlien.design slik at du etter omstendighetene kan få rettet feilen, omlevert, prisavslag, erstatning eller hevet kjøpet. Du vil bli bedt om å oppgi ditt ordre- eller transaksjonsnummer, hvilken vare det gjelder og hva som er feil med varen. Du kan også bli bedt om å levere bilder av skaden. Det er ditt ansvar å returnere den defekte varen. Ved gyldig reklamasjon får du dekket returkostnaden. Vi forbeholder oss retten til å reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Du kan reklamere inntil to år etter at du mottok varen, og inntil fem år dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre. En reklamasjon skal gjøres så snart som mulig etter at feil oppdages. Ved reklamasjon etter 6 måneder etter varen er mottatt må du kunne sannsynliggjøre at feilen var tilstede når du fikk varen. Reklamasjonsretten gjelder ikke feil forårsaket av normal slitasje, skader ved lagring samt andre feil som kan skyldes kunden. 
Alle reklamasjoner skal vurderes, og i noen tilfeller må reklamasjonen vurderes av underleverandør. Dersom ikke reklamasjonen kan håndteres på stedet vil du få en skriftlig bekreftelse på mottak av reklamasjon. Vi behandler reklamasjonen så snart som mulig og normalt innen 14 dager.

Angrerett

Du kan avbryte eller returnere bestillingen fra den dagen du sender bestillingen, frem til og med 30 dager etter at du har mottatt de bestilte varene. Hvis du allerede har betalt for varene, vil du få pengene tilbake inklusive standard leveringskostnader og eksklusive den eventuelle returkostnaden som er påløpt for å returnere varene. Skulle du velge å beholde noen av varene og bare kansellere deler av bestillingen, vil du ikke få godskrevet leveringskostnaden.

 Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

 Lover og referanser

Forbrukerkjøp reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven og finanseloven og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. For varekjøp på nett og telefon gjelder i tillegg angrerettloven og e-handelsloven. Se www.lovdata.no for mer informasjon.

 

I våre kjøpsbetingelser refererer vi til følgende lover og vedtak:

Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.
Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.
Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.
Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.
Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

Opphavsrett: Innholdet på denne nettsiden er beskyttet av opphavsretten og tilhører Undlien design.  For å bruke materiale fra vår hjemmeside kreves skriftlig tillatelse. Eventuelle brudd på opphavsretten vil forfølges.

 

For næringsdrivende gjelder egne kjøpsbetingelser.

NYHETSBREV

Meld deg på nyhetsbrev her og vi vil en gang i blant sende deg informasjon om våre nye design, tips fra smykkeverdenen og små blogposter.
Ingen spam, -vi lover!